ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

งดทำกิจกรรมเนื่องจากการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิท-19 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2564
เนื่องจากการระบาดโควิท-19 รุนแรงมากขึ้น


    มีการประกาศห้ามมีการรวมเป็นกลุ่มทุกชนิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาดโควิท-19 ที่เพิ่มรุนแรงมากขึ้น ในทุกพื้นที่ ทางคณะฯจึงการทำกิจกรรมจึงเป็นการแบบการสัมมนาหรือฟังบรรยายแทนการทำกิจกรรมแบบออกสถานที่


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 83 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.