ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการกิจกรรม ต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องจากการระบาดโควิดในจีน


    มีการประกาศงดการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในที่ชุมชุมและสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาด จึงไม่สามารถอัพรูปภาพในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดำเนินการในที่สาธารณะเข้าสู่สื่อออนไลน์ได้

  ดังนั้นทางคณะพุทธศาสตร์ จึงสรุปโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วดังนี้

๑. สรุปผลการบริการให้คำปรึกษาสำนักงานคณบดี

๒. สรุปผลประเมินโครงการปฏิบัติธรรม

๓. สรุปผลประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร

๔. สรุปผลประเมินปฐมนิเทศ

๕. สรุปผลประเมินแนะแนวและปัจฉิมนิเทศ


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.