ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปี ๒๕๖๑

คำสั่ง/ ประกาศ ปี 2561

ประกาศ / คำสั่ง ปี 2561

คณะพุทธศาสตร์

ประกาศ

เลือก >>>

กดดูรายละเอียดในประกาศ

ประกาศ

คำสั่ง

เลือก

คลิ๊กดูรายละเอียดในคำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่ง

เลือก

คลิ๊กดูรายละเอียดในคำสั่ง

คำสั่ง


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.