ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ปี ๒๕๖๐

คำสั่ง/ ประกาศ ปี 2560

ประกาศ / คำสั่ง ปี 2560

คณะพุทธศาสตร์

คำสั่ง

เลือก

คลิ๊กดูรายละเอียดในคำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่ง

เลือก

คลิ๊กดูรายละเอียดในคำสั่ง

คำสั่ง


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 77 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.