ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ข่าว คณะพุทธศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ปีการศึกษา2565

 

 ขอนิมนต์/เรียนเชิญ💠 นิสิต ปริญาญาโท-ปริญญาเอก ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 🔰วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ♻️เวลา 09.00-16.00 น.

   🎖เปิดโครงการโดย🎖    พระเทพวัชราจารย์, รศ.ดร.     คณบดี คณะพุทธศาสตร์

🔺วันที่ 6 พฤษภาคม 2565🔺  วิทยากรบรรยายพิเศษ  พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

🔺วันที่ 7 พฤษภาคม 2565🔺 วิทยากรบรรยายพิเศษ รศ.ดร.อำพล บุดดาสาร ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาจาวิชาพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

✅ลงทะเบียนเข้าร่วมออนไลน์ https://forms.gle/MCpp3s8C13NuDFez7

       ✳️Online ✳️
🌐ผ่านช่องทางโปรแกรม Zoom

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9634515495?pwd=b1pKcEk1SmxleW15SHVlTlQyK0MrZz09

👉Meeting ID: 963 451 5495  👉Passcode: 122199Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 54 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.