ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ข่าว คณะพุทธศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ขอเชิญเข้าร่วม สาธยายพระไตรปิฎก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

      ขอนิมนต์/เรียนเชิญ⚛️    นิสิตปริญญาโท-ปริญญาเอก  และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   ♻️สาธยายพระไตรปิฎก♻️ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา⚛️ ✅ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดหงส์รัตนาราม ราชวรมหาวิหาร
🔰วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565    🔰เวลา 09.00-16.00 น.

🎖ลงทะเบียนเข้าร่วม🎖
     https://forms.gle/1BagteuKodXS26wv5

🌐ผ่านช่องทางโปรแกรม Zoom
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9634515495?pwd=b1pKcEk1SmxleW15SHVlTlQyK0MrZz09

👉Meeting ID: 963 451 5495  👉Passcode: 122199


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 64 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.