ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ข่าว คณะพุทธศาสตร์

พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร. ได้นำพา ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน พร้อมครอบครัวและคณะ พาชมโบราณศาสนสถานภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

 

      วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564  เมื่อวานนี้  พระเทพวัชราจารย์ ,รศ.ดร.  ได้นำพา ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน พร้อมครอบครัวและคณะ พาชมโบราณศาสนสถานภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดของข่าว ได้ที่นี้


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 47 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.