ปญฺญา นรานํ รตน์. (ศํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑) ปัญญาเป็นรัตนของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗) Wisdom is preciou  jewel of mankind. 1/15

ผู้บริหาร

คณบดีคณะพุทธศาสตร์

คณบดี

พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ/มาลัย), รศ.ดร. 

ตำแหน่งทางบริหาร

คณบดีคณะพุทธศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน

ห้องคณบดี ชั้น G โซน D อาคารเรียนรวม

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖

อ่านเพิ่มเติม...

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร.

ตำแหน่งทางบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน

ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร ชั้น G โซน D อาคารเรียนรวม

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖ , ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๓๒๙

อ่านเพิ่มเติม...

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ณัทธีร์  ศรีดี

ตำแหน่งทางบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน

ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชั้น G

คณะพุทธศาสตร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

เบอร์ติดต่อที่ทำงาน

๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖ , ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๓๒๙

อ่านเพิ่มเติม...


Imagesiz002

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
โดย คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖


มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018. All Rights Reserved.