คณะพุทธศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ร่วมเป็นเจ้าภาพทุุนการศึกษา และกองทุนคณะพุทธศาสตร์ เนื่องในงานครบ ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

และร่วมงานครบรอบวันสถาปนา "๑๓๐ มหาจุฬา" ๑ ทศวรรษพระสอนศรีธรรมในโรงเรียน

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ดูรายละเอียดได้ที่นี้

ข่าวคณะพุทธศาสตร์..