ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวคณะพุทธฯ

บทความทางวิชาการ

บทความและงานวิจัย ปี ๕๖-๕๗
วันพุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2558
บทความและงานวิจัย ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ประจำปี... Read More...
บทความและงานวิจัย ปี ๕๖-๕๗
วันพุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2558
บทความและงานวิจัย ภาควิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๖ -... Read More...
บทความและงานวิจัย ปี ๕๖-๕๗
วันพุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2558
บทความและงานวิจัย ภาควิชาบาลีและสันสกฤต ประจำปี... Read More...

ปฏิทินกิจกรรม

 

Evaluate E-learnning
Download ถ่ายทอดสด Mcu TV Mcu Tube Radio CAI Dhamma
  E-filling MediaLirary Thesis KM  
    B2012 06ff review journal    

 

Vipassanathai VitheeDuddha

GalleryMcu