ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวคณะพุทธศาสตร์..

บทความทางวิชาการ

งานวิจัย บทความ ปี ๕๙ ภาคพระพุทธศาสนา
วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2560
งานวิจัย บทความ ภาควิชาพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๕๙ ชื่อ... Read More...
งานวิจัย บทความ ปี ๕๙ ภาคศาสนาและปรัชญา
วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560
บทความและงานวิจัย ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ประจำปี... Read More...
บทความและงานวิจัย ปี ๕๖-๕๗
วันพุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2558
บทความและงานวิจัย ภาควิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๖ -... Read More...
บทความและงานวิจัย ปี ๕๖-๕๗
วันพุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2558
บทความและงานวิจัย ภาควิชาบาลีและสันสกฤต ประจำปี... Read More...
บทความและงานวิจัย ปี ๕๖-๕๗
วันพุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2558
บทความและงานวิจัย ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ประจำปี... Read More...

ปฏิทินกิจกรรม

 

Evaluate E-learnning
Download ถ่ายทอดสด Mcu TV Mcu Tube Radio CAI Dhamma
  E-filling MediaLirary Thesis KM  
    B2012 06ff review journal    

 

Vipassanathai VitheeDuddha

GalleryMcu